โดยในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการเห็นชอบให้ประกาศ ให้ E-Sports เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ โดยสมาคมที่จะมาจดทะเบียนจัดตั้ง จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ ได้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ในนามของประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจ
esport in thailand qualified by ministry or tourism and sport 1

ซึ่งกระแสนี้ได้เป็นที่ฮือในหลายๆคนหลายๆวงการทั้งเกมเมอร์และที่ใกล้เคียงกับเกมเมอร์มากๆ ไม่ว่าจะทั้งจ่า Drama-Addict ทั้งค่อยหนุนเกมให้เป็น E-sport หรืออิเล็คทรอนิกส์สปอร์ตมาโดยตลอด ในที่สุดวันนี้จ่าก็ทำสำเร็จจนได้ (แรกๆคิดว่าจ่าจะคว้าน้ำเหลวกลางดงไดโนเสาร์แล้ว)

esport in thailand qualified by ministry or tourism and sport 2หรือค่ายทีม Team E-Sport ทั้ง Neolution e-sport ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ e-sport ไปจนถึง Beyond esports ทีมเกมมิ่ง esport มาใหม่ไฟแรงก็ร่วมยินดีในการประกาศครั้งนี้ด้วย

esport in thailand qualified by ministry or tourism and sport 3โดยนิยามของ E-Sport คร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆ โดยอ้างอิงจาก Oxford dictionary นั้นมีความหมายว่า E-sport คือการเล่นวีดีโอเกมในแบบหลายคน(Multiplay) โดยต้องเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับ และมีผู้ชม มีกรรมการ

ทั้งนี้เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างนักกีฬา e-sport กับ เด็กที่ติดเกมตามร้านเกม หรือ คนที่เล่นเกมจนเสียสุขภาพเสียอนาคต ซึ่งหลังจากการประกาศครั้งนี้ คิดว่าเราจะได้เห็นกันภาพชัดเจนขึ้นว่า นักกีฬา e-sport แตกต่างจาก เด็กติดเกมและคนที่แยกแยะเวลาสำหรับอนาคตไม่ออกอย่างไร

 

 

 

อ้างอิงจาก:: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

http://www.mots.go.th/main.php?filename=index